Опште

Дежурство наставника и ученика

 

Дежурни наставници у матичној школи

 

Понедељак

Славица Томић

Ивана Ћирић

Марија Којић

Уторак

Слађана Бошковић

Никола Петровић

Данијела Алексић

Среда

Светлана Ђуковић Матић

Зоран Николов

Милена Гођевац

Четвртак

Гордана Јаковљевић

Јасмина Савић

Михаило Вујић

Петак

Јасмина Илић

Славица Томић

Славица Туловић

Настава почиње у 8.15 часова. Дежурни наставници дежурају од 7.45 -13:45 часова.

 

Дежурни ученици

Дежурају ученици VII иVIII разреда.Прво звоно је у 8.10 часова, а последње у 13.25 часова. Дежурство траје до 13.45 часова.

 

Дежурни наставници у ИО Брежђе

 

Понедељак

Ивица Вучић

Јасмина Илић

Неда Шарчевић

Уторак

Гордана Гавриловић

Ивана Ћирић

Марија Маринковић

Среда

Ивана Ћирић

Марија Којић

Сања Гњато

Јасмина Илић

Четвртак

Светлана Ђуковић Матић

Славица Туловић

Гордана Гавриловић

Петак

Марија Маринковић

Гордана Јаковљевић

Владимир Радовић

Настава почиње у 8.00 часова. Дежурни наставници дежурају од 7.30 -14.00 часова.

 

Дежурни ученици

 

Дежурају ученици VII иVIII разреда .Прво звоно је у 8.30 часова, а последње у 13.50 часова. Дежурство траје до 14.00 часова.

 

Дежурство у осталим издвојеним одељењима:

 

У осталим издвојеним одељењима дежурни наставници су учитељи.