Екскурзија

Организација екскурзија, излета, наставе у природи

linija2

 

Екскурзија је ваннаставни облик образовно васпитног рада. Њен циљ јесавладавање дела наставног програма непосредним упознавањем садржајанаставних предмета, појава иодноса у природној друштвеној средини,упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су везана заделатност школе.

Задаци који се остварују рееализацијом програма екскурзије су:

  • проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичких односа у конкретним природним и друштвеним условима;
  • стицање нових сазнања;
  • развијање интересовања за природу и развијање еколошких наука;
  • познавање занимања људи која су карактеристична за поједине крајеве;
  • развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима;
  • изграђивање екстетских, културних и спортских навика;
  • развијање позитивних социјалних односа међу ученицима и наставницима

 

    Рализатори екскурзије су предметни наставници, одељењске старешине, директор и стручни сарадник. Ове активности се реализују у складу са Правилником о реализацији излета и екскурзија.

 

РАЗРЕД

МАРШУТА

ВРЕМЕ

БРОЈ УЧЕНИКА

ОРГАНИЗАТОР ЕКСКУРЗИЈЕ

I-IV

РАЈКОВИЋ- МАНАСТИР  КОПОРИН- ЦРКВА ПОКАЈАЊА- РАДОВАЊСКИ ЛУГ- ЕТНО СЕЛО „МОРАВСКИ КОНАЦИ“- РАЈКОВИЋ

 

20.05.

 

106

Т.А.

БАЛКАНИК

V-VI

РАЈКОВИЋ- ОРАШАЦ- ПЕЋИНА РИСОВАЧА- ЈАГОДИНА- МАНАСТИР ЈОШАНИЦА- БУКОВАЧКА БАЊА- РАЈКОВИЋ

 

23.05.

 

49

Т.А.

БАЛКАНИК

VII-VIII

РАЈКОВИЋ- БАЊА ГОРЊА ТРЕПЧА- КРУШЕВАЦ- ПРОЛОМ БАЊА- ЂАВОЉА ВАРОШ- ЉУБОСТИЊА- РАЈКОВИЋ

 

9. и 10.05.

 

28

Т.А.

ЈБАЛКАНИК

 linija2

 

I-IV

РАЈКОВИЋ- МАНАСТИР  КОПОРИН- ЦРКВА ПОКАЈАЊА- РАДОВАЊСКИ ЛУГ- ЕТНО СЕЛО „МОРАВСКИ КОНАЦИ“- РАЈКОВИЋ

 

20.05.

 

106

Т.А.

БАЛКАНИК