Календар активности

linija2

Реализација календара најважнијих активности у току школске 2014/2015. године

 

У школској 2013/2014. години реализоване су следеће активности:

- Пријем првака и почетак школске године (подела бесплатних уџбеника, подела распореда часова редовне и изборне наставе, распоред дежурства, формирање група изборних предмета...);

-   Организација родитељских састанака;

-   Седнице Школског одбора, Савета родитеља, Одељењских и Наставничког већа;

-   Састанци школских тимова, актива и стручних већа;

- Доношење Годишњег плана рада, Годишњег извештаја о раду школе, Развојног плана и измена у Школском програму. Израда ЦЕНУС-а;

-   Израда планова акције школских тимова,

-   Крос РТС-а;

-   Дечја недеља;

-   Организовање систематских прегледа за ученике (педијатрија, стоматолошка служба);

-   Организовање представе „Лав и миш“;

- Предавање за ученике седмог и осмог разреда о „Трговини људима“;

- Организовање предавања/радионице за ученике петог и шестог разреда „ Хигијена, здравље и ја“;

- Радионица са ученицима од првог до четвртог разреда у области ненасилне комуникације „Од играчке плачика“;

- Организовање квиза знања за ученике од петог до осмог разреда;

- Учествовање у хуманитарној акцији Црвеног крста;

- Учешће наших ученика у меморијалној трци „Генерал Ђукић“ у Ваљеву;

- Организовање састанака Ученичког парламента;

- Посета часовима разредне и предметне наставе од стране директора и педагога школе;

- Организовање недеље школског спорта;

- Обележавање школске славе „Свети Сава“, организовање приредбе;

- Презентација/предавање за ученике седмог и осмог разреда на тему“ХИВ и СИДА“;

- Реализација активности у вези Професионалне оријентације;

- Спортски дан- дружење и надметање са вршњацима из ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић;

- Организовање школских такмичења и праћење ученика у дљем току такмичења;

- Посета средњим школама у оквиру Професионалне оријентације (ученици осмог разреда);

- Тестирање ученика за полазак у први разред;

- Организовање предавања за ученике шестог, седмог и осмог разреда на тему репродуктивног здравља и полних болести (Завод за јавно здравље, Дом здравља и компанија Always;

- Предаваље за ученике петог и шестог разреда у организацији СУП-а Мионица;

- Реализација саветоданог, корективног и инструктивног рада са ученицима, наставницима, родитељима и приправницима;

- Рализација активности за потребе завршног испита ученика осмог разреда ( организовање припремне наставе, организовање пробног испита, сарадња са Школском управом и Окружном уписном комисијом, сарња са родитељима ученика, организоање завршног испита);

- Завршетак школске године- подела ђачких књижица, сведочанстава, књига за одличне ученике;

- Сарадња са локалном самоуправом у орранизовању летовања за најбоље ученике осмог разреда, сарадња са Црвеним крстом Мионица у организовању летовања за четири најбоља ученика петог и шестог разреда;

- Сарадња са локалном самоуправом, Школском управом, просветном инспекцијом, санитарном инспекцијом, СУП-ом, Домом здравља, Црвеним крстом, другим основним и средњим школама, матичном библиотеком, Војском Србије и другим актерима из ужег и ширег окружења.

linija2