Распоред звона

Ритам радног дана у школи

 

Смене

 

Наставни процес се одвија искључиво у преподневној смени, како у матичној школи у Рајковићу тако и у свим издвојеним одељењима који су у саставу школе.

Настава у матичној школи и издвојеним одељењима почиње у:

Матична школа у Рајковићу

8.15 часова

ИО Крчмар

8. 30 часова

ИО Осеченица

8 .00 часова

ИО Планиница

8.30 часова

ИО Ђурђевац

8.30 часова

ИО Кључ

8. 30 часова

ИО Толић

8. 30 часова

ИО Буковац

8. 30 часова

ИО Брежђе

8.00 часова

 

Распоред звоњења

 

Матична школа Рајковић

Р.б.

часа

Почетак часа

Крај часа

1.

8.15

9.00

2.

9.05

9.50

ВЕЛИКИ ОДМОР

3.

10.10

10.55

4.

11.00

11.45

5.

11.50

12.35

6.

12.40

13.25

 

Издвојена одељења Брежђе и Осеченица

Р.б.

часа

Почетак часа

Крај часа

1.

8.00

8.45

2.

8.50

9.35

ВЕЛИКИ ОДМОР

3.

9.55

10.40

4.

10.45

11.30

5.

11.35

12.20

6.

12.25

13.10

Издвојена одељења Буковац, Ђурђевац, Кључ, Крчмар, Толић и Планиница

Р.б.

часа

Почетак часа

Крај часа

1.

8.30

9.15

2.

9.20

10.05

ВЕЛИКИ ОДМОР

3.

10.25

11.10

4.

10.15

11.00

5.

11.05

12.50