Школа данас ПДФ Штампа Ел. пошта
Aутор текста Administrator   
субота, 25 октобар 2014 22:09

linija2

Основна школа “Војвода Живојин Мишић” Рајковић, данас обухвата девет школских јединица, од којих су две осморазредне (школе у Брежђу и у Рајковићу) и седам четвороразредних (школе у Буковцу, Ђурђевцу, Кључу, Крчмару, Осеченици, Планиници и Толићу).

            Свака од ових девет школа, још пре спајања, имала је неки свој историјски развој.Најстарија је школа у Крчмару, која је почела са радом 1867. године. У другој половини XIX века основане су и школе у Рајковићу (1888.), Брежђу (1892.) и Ђурђевцу (1894.). У првој половини XX века започеле су свој рад и школе у Буковцу (1920.), Планиници (1922.), Кључу (1935.), Осеченици (1945.) и Толићу (1948.).

skola danas

Основна школа “Војвода Живојин Мишић” у Рајковићу, броји 23 одељењe (15 одељења разредне наставе и 8 одељења предметне наставе) са укупно 242 ученика.

Постоје три врсте одељења: чиста, неподељена и комбинована. Неподељена и комбинована одељења су карактеристична за ученике нижих разреда У свих девет школа укупно има 10 чистих, 10 комбинованих и 3 неподељених одељења.

У матичној школи у Рајковићу и издвојеном одељењу у Брежђу, Осеченици и Буковцу функционишу и предшколске групе које припадају дечјем вртићу “Невен” из Мионице.

Подаци о кретању броју ученика, којима располажемо, говоре да ће школа и у будућности имати непромењен број ђака, што није занемарљиво јер је тренд смањења броја ученика узео маха у целој Србији.

У ОШ “Војвода Живојин Мишић”, укупан број запослених износи 48. Од тог броја, 33 чине наставници ( 15 наставника у разредној настави, 17 у предметној и 1 вероучитељ), док осталих 15 запослених, спада у руководилачки, односно ненаставни кадар. Наставни кадар је 95 % стручно заступљен, што засигурно представља једну од јачих страна наше школе.

Наставни процес се одвија искључиво у преподневној смени, како у матичној школи, тако и у осталим издвојеним одељењима.

У матичној школи у Рајковићу, васпитно-образовни рад се одвија у згради - објекту који је реконструисан од бившег задружног дома и адаптиран за потребе и дислокацију школе, у периоду од 1970-75. године. Услови рада у издвојеним одељењима су много бољи, јер су скоро све школе обновљене, а где је билопотребно, саграђене су нове школе. Такве су школе у Брежђу, Толићу, Кључу, Ђурђевцу и Осеченици, које су изграђене од средстава за санацију од земљотреса.

У свих девет школа има око 17 зграда, што школског, што стамбеног и другог простора, који су физички одвојени и независни један од другог. У све школске објекте уведени су телефони и побољшана је електромрежа. Све школе имају савремену информатичку опрему која прилично задовољава потребе савремене наставе, а наставни процес чини квалитетнијим и савременијим ( иако је сеоска средина).Такође, у последњих 5 година све школе су опремљене бројним наставним средствима, која деци олакшавају учење и разумевање нових наставних сдржаја.

Школа у Рајковићу је, засигурно, центар свих друштвених, културних и спортских дешавања њених мештана (прослава Дана школе, слава св. Саве, прослава Дечје недеље, додела диплома и похвалница најбољим ученицима на крају сваке школске године, бројне манифестације,пружање здравствених услуга мештанима, обуке за пољопривреднике, одржавање избора итд.).

Велика предност како матичне школе у Рајковићу, тако и осталих издвојених одељења, у односу на друге, нарочито градске школе, огледа се у томе што егзистирају у здравој животној средини, окружене бројним разноврсним природним лепотама, па као такве чувају и негују здраве традиционалне вредности.

Ученици наше школе одрастају у средини која је, на срећу, још увек заштићена од бројних негативних социјалних утицаја. Она подстиче и развија слободу духа, креативност, жељу за образовањем, међусобно разумевање и уважавање свих ученика и наставника (као и осталих чланова заједнице).

Иако функционише у условима који су далеко од оптималних и комфорних, по својим резултатима, школа не заостаје за другим школама у мионичкој општини.

            Тај успех није остао непримећен. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања и Министарство просвете и науке Републике Србије сврстали су нашу школу међу 50 најбољих школа у Србији. Изузетно смо поносни што је наша школа међу 4% најбољих школа у нашој земљи.

       Бројни упеси ученика на разним такмичењима уједно говоре о великој професионалности, ангажованости и посвећености наставника ове школе. Да би настава била што разноврснија и богатија, наставници се стручно усавршавају на бројним семинарима и труде се да ђаци буду активни, заинтересовани и пре свега, мотивисани за рад.

Наставници се веома труде да подстакну ученике да сами учествују у организовању школског живота (заједно уређују школски простор прављењем тематских паноа у холу школе; у оквиру Дечје недеље ученици су више пута организовали продајне изложбесвојих радова и на тај начин прикупљали средства за опремање учионица,ученици се радо одазивају прикупљању прилога за Црвени крст и сл).

Школа расте и развија се заједно са својим ученицима. Сви се заједно трудимо да она прати развој савремене технологије, нових наставних метода и да одрастање деце буде весело и садржајно.

Позитивна атмосфера у школи, као и одлични међуљудски односи су оно чиме се наша школа може похвалити. Велику заслугу за овакав успех, поред одличног наставног и ненаставног особља, има свакако и директорка наше школе Олга Петровић.

linija2

Последње ажурирано уторак, 22 март 2016 22:13