Ученички парламент Ел. пошта

linija2

У оквиру ваннаставних активности ученика у плану школе је формирање ученичког парламента кога сачињавају по два ученика из седмог и осмог разреда. С обзиром на мали број одељења у нашој школи планирано је да се тај број чланова парламента повећа.

Ђачки парламент има саветодавну функцију, и бави се питањима:

  • давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о правилима понашања у шк
  • годишњем плану рада, школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње
  • разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника. Обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање.

Ученички парламент чине ученици седмог и осмог разреда матичне школе и ИО Брежђе. Испред сваког одељења, изабрано је по 4 ученика, тако да ученички парламент наше школе броји 16 чланова.

 

Ученици који у школској 2015/16. години предтављају Ученички парламент су:

Име и презиме ученика

Р а з р е д

VII-1

VII-2

VIII-1

VIII-2

Милка Марковић

Александра Милошевић

Данијела Јовановић

Немања Ковачевић

Милица Драгићевић

Ивана

Ивановић

Марија Томашевић

Никола Суботић

Тамара Петровић

Александар Миловановић

Кристина

Савић

Данијела Миловановић

Марија Војиновић

Молош

Јелић

Марија

Савић

Драгана Урошевић

 

Ученици који у школској 2014/15. години предтављају Ученички парламент су:

 

Име и презиме ученика

Р а з р е д

VII-1

VII-2

VIII-1

VIII-2

Бранислав Томашевић

Драгана Урошевић

Невена Ђуричић

Сара Митровић

Сузана Баштић

Данијела Миловановић

Александар Гавриловић

Тамара Симовић

Данијела Јовановић

Никола Суботић

Ненад Марковић

Јелена Рулић

Мирјана Мијатовић

Немања Ковачевић

Катарина Антић

Ђорђе Суботић

 

Координатор Ученичког парламента је педагог школе, Јасмина Палавестрић.

linija2