Разредна настава

 

Име и презиме наставника

Радно место

Бабић Верица

ИО Кључ

Богојевић Дејан

ИО Осеченица

Вучић Ивица

ИО Брежђе

Филиповић Марија

ИО Крчмар

Јовановић Душица

ИО Осеченица

Кандић Живорад

ИО Буковац

Кандић Раденка

ИО Буковац

Павловић Биљана

ИО Толић

Гордана Гавриловић

ИО Брежђе

Петронић Драгана

ИО Ђурђевац

Савић Јасмина

Матична школа

Ускоковић Јованка

ИО ПЛаниница

Славица Томић

Матична школа

Милош Вуковић

ИО Кључ

Марија Гачић

ИО Осеченица

 

назад